GideonBolotowsky

Aseiden vaiettua ja ruudinsavun hälvennyttyä – Israelin moraalinen yliote

  • Kuva: Gazan Al-Sheyajan kaupunginosan sotilaskohteet
    Kuva: Gazan Al-Sheyajan kaupunginosan sotilaskohteet

Israelin ja Hamasin sekä muiden Gazan alueella toimivien terroreistijärjestöjen välisessä viimeisimmässä yhteenotossa Israelin poliittinen johto joutui jälleen valitsemaan kahden moraalisen imperatiivin välillä. (a) Noudattaako rautakansleri Bismarckin suuhun pantua tokaisua: ”Tarkoitus pyhittää keinot, vaiko (b) 5. Mooseksen kirjan 16:18 maksimia: ”oikeutta vain oikeudenmukaisin keinoin” (Raamatun ko. jakeen suomennos on virheellinen). Aseiden vaiettua ja ruudinsavun hälvennettyä näyttä siltä, että Israel on valinnut jälkimmäisen, omaan kulttuurinsa sidotun vaihtoehdon.

Hamasin toimet Gazassa täyttävät sotarikosten tunnusmerkit kaikilla mittareilla 

Gazassa toimivat terroristijärjestöt ovat koko olemassaolonsa aikana pitäneet pilkkanaan Geneven sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta – erityisesti nyt heinäkuussa käynnistyneen ”Suojaava terä” (Protective Edge)  –kampanjan aikana. Tämä ei kuitenkaan vapauta Israelia noudattamasta kansainvälistä oikeutta, johon valtio on sitoutunut monin sopimuksin. Suomalaisessa puhe-, kuva- ja printtimedioissa työskentelevien toimittajien samoin kuin ulkoministeri Tuomiojan vakioterminologia on sisältänyt ilmaisuja kuten ”rikollinen”, ”laiton”, ”kansainvälisen oikeuden vastainen”, ”suhteeton” heidän kuvatessaan Israelin sotatoimia tässä Hamasin provosoimassa kolmannessa sodassa viiden vuoden aikana. Heinäkuun 23. YK:n ihmisoikeusneuvosto (UNHCR) tuomitsi ”mitä voimakkaimmin Israelin sotilastoimien aiheuttamat laajat, systemaattiset ja räikeät loukkaukset kansainvälisiä ihmisoikeuksia vastaan”. Neuvoston jäseninä ovat mm. sellaiset tunnetut ja vankkumattomat ihmisoikeuksien puolustajat kuten Venäjä, Kiina, Kazakstan, Pakistan, Marokko, Algeria, Saudi-Arabia, Kuuba, Venezuela. Neuvosto päätti asettaa tutkijatoimikunnan selvittämään Israelin ”loukkauksia kansainvälistä humanitaarista lakia vastaan”.

Yllämainittujen syytösten valossa on kuitenkin syytä pitää perusfaktat kirkkaina: Hamasin, Islamilaisen Jihadin ja muiden Gazassa toimivien ryhmien taistelijat (terroristit) ovat sotarikollisia jokikisen sotarikosmääritelmän mukaan. Heidän summittaiset raketti-iskunsa israelilaisia siviilejä vastaan ovat sotarikos. Kun he laukaisevat rakettejaan keskeltä Gazan siviiliasutusta, he syyllistyvät sotarikokseen. Asettamalla siviilit alttiiksi molemmin puolin rajaa, he syyllistyvät kaksinkertaiseen sotarikokseen.

Ihmiskilpien käyttö asettaaa Israelin mahdottomaan välikäteen

Tämä assymmetrinen konflikti asettaa Israelin hankalaan – ellei peräti mahdottomaan välikäteen. Niin hankalaan, ettei sellaista toivo yhdellekään demokraattiselle oikeusvaltiolle, jota Israel eittämättä on – ainoa koko Lähi-Idässä. Miten toimia tilanteessa, jossa vihollinen todistetusti piilottaa aseitaan moskeijoihin, kouluihin, sairaaloihin, asuintalojen kellareihin ja käyttää ambulansseja joukkojensa siirtämiseen – eikä kaihda ampumasta rakettejaan näiltä sijoilta. Kun katsoo alla olevaa Israelin armeijan julkistamaa kuvaa Gazan Al-Sheyajan kaupunginosan sotilaskohteista, kun moninkertaistaa kuvan koskemaan Gazan muita osia ja kun Gazan asukastiheys on 4.800 asukasta/km2 (Monacon on yli kolme kertaa suurepi), mieliin hiipi oikeutetusti: Miten siellä on voinut kuolla alle 2.000 ihmistä, kun hävitys kuvista päätelleen ollut niinkin totaalinen? Jokainen sotilaskoulutuksen saanut suomalainen tietää vastauksen: israelilaisilla tulenjohtajilla on täytynyt olla yllättävän tarkat koordinaatit – kaikista kirkuvista otsikoista kouluihin ja sairaaloihin osuneista pommeista huolimatta. Valitettavasti sotaa, jossa ei tulisi oheisvahinkoja (collateral damage) ei ole olemassakaan.

Kuningata Victorian uskotun, Englannin pääministeri Benjamin Disraelin suuhun on laitettu väite: ”On olemassa valheita, emävalheita – ja tilastoja”. Gazan viranomaisten mukaan ”Suojaava Terä” –operaatiossa on kuollut yli. 1.800 palestiinalaista, joista 80 % on siviilejä ja 20 % lapsia. Israelin viranomaisten mukaan israelilaisia on kuollut 67, joista 64 sotilasta ja 3 siviiliä. Israelin armeijan mukaan he ovat tappaneet 750-1,000 palestiinalaisterroristia. Päinvastoin kuin aiemmissa sodissa Hamas ja kumppanit ovat pitäneet taistelijansa visusti poissa TV-kameroiden linsseistä, eivätkä julkistaneet yhtään tietoa omista tappioista. Koska totuus on tunnetusti jokaisen sodan ensimmäinen uhri, käsillä oleva tilastollinen mahdottomuus ei yllätä. Se, mikä ehkä yllättää, on se kritiikitön keveys, jolla useat journalistit levittävät Gazan viranomaisten tilastoja totuutena. Imperfektissä israelilaisten julkistamat tilastot ovat olleet moninverroin tarkempia kuin palestiinalaisten. Miksi tämä olisi muuttunut preesensissä? Englannin armeijan evp komentaja (Commander) Richard Kempin mukaan Israelin joukot ovat ennen nykyistä aselepoa eliminoineen vähintään 750 Hamasin ja muiden ryhmien terroristia. Mielenkiinnolla odotan Gazan viranomaisten tilastoa siitä, kuinka suuri joukko kuolleista on ollut 18-39 vuotiaita ”siviilipukuisia” miehiä. Samainen Richard Kemp todisti lokakuussa 2009 YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa edellisen Gazan sodan (operaatio Lyijyvalu) jälkimainingeissa seuraavaa: ”Tietenkin viattomia siviilejä kuolee. Sota on kaaosta ja täynnä virheitä. Jokainen armeija tekee virheitä, joista monet johtuvat inhimmillisestä erehdyksestä. Mutta virheet eivät ole sotarikoksia…Hallussani olevan tiedon ja kokemuksen perusteella voin sanoa, että operaatio Lyijyvalun aikana Israelin armeija teki enemmän siviiliväestön suojaamiseksi taistelualueella kuin yksikään muu armeija koko sotahistorian aikana.” Mitä etua Israelin armeija tavoittelisi, jos se olisi toiminut toisin nykyisen operaation Suojaava Terä aikana?

Israelilla on vain voitettavaa toimimalla kansainvälisen lain puitteissa

Toimimalla kansainvälisen lain puitteissa Hamasin kaltaista täysin moraalitonta vihollista vastaan Israelilla on vain voitettavaa: (1) Israelin yhteiskunnan kohesio vahvistuu sitä enemmän, mitä enemmän kansan enemmistö samaistuu armeijan toimintaan ja tavoitteisiin. Säilyäkseen kansanarmeijana johdolla ei ole edes muuta vahtoehtoa. (2) Palestiinalaisten tuki Hamasille ja muille terroristijärjestöille on osittain riippuvainen Israelin armeijan käyttäytymisestä. Johtuen Gazan hallinnon totaalisesta diktatuurista, siellä ei kukaan julkisesti tuuleta tyytymättömyyttään vallitsevaa itsetuhoista politiikkaa kohtaan. Mutta varmuudella moni palestiinalainen kysyy tänään: ”Jos tämä täystuho oli Hamasin voitto Israelista, niin Taivas varjele meitä totaaliselta voitolta”. (3) Israelin kansainvälinen asema riippuu siitä, kuinka oikeutettuna muut maat näkevät Israelin sotatoimet.

Lääkäri, liikennepoliisi, opettaja tai sosiaalityöntekijä, vaikkakin olisi Hamasin jäsen, on siviili, eikä sotilaskohde. Ainoastaan henkilö, joka osallistuu aseelliseen toimintaan, suunnittelee sitä tai päättää siitä, on laillinen sotilaskohde. Ja sillä hetkellä, kun henkilöstä tulee laillinen sotilaskohde, hän pysyy sotilaskohteena kaikkialla – ja joka hetki. Päivin, öin, taistelukentällä ja kotonaan. Hamasilaisen terroristin naapurilla on vaikea saada henkivakuutusta. Liian monen toimittajan mielestä tämäkin on israelilaisten vika.

Onko arabilla suomalaisten silmissä ihmisarvoa, ainoastaan jos hän kuolee juutalaisten toimesta?

Jokaisen ihmisen väkivaltainen kuolema on tragedia, erityisesti lasten. Kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä kaikkensa siviilien suojelemiseksi. Valitettavasti Geneven konventioiden neljä sopimusta ja kolme protokollaa on kaikki laadittu silmälläpitäen suvereenien valtioiden välisiä konflikteja. Ne soveltuvat huonosti hajonneiden valtioiden sisäisiin (Libya, Irak, Somalia, Syyria) tai terroristijärjestöjen ja valtioiden (Hamas-Israel) välisiin konflikteihin, joissa terroristien strategisena imperatiivina on häikäilemättömästi maksimoida erityisesti oman siviiliväestösnsä kärsimyksiä kerätäkseen poliittisia pisteitä. Ja näyttävät lyhyellä tähtäyksellä onnistuvan siinä yllättävän hyvin - mutta vain liberaaleissa, länsimaalaisissa yhteiskunnissa, joissa ihmisarvo on arvoista suurin. Hamasin vastustajat Egyptissä, Jordaniassa, Saudi-Arabiassa ja Arabiemiraateissa eivät anna yksilönsuojaa loukkaavien kameramiesten haaskalintukäyttäytymisen Gazan sairaaloiden edessä häiritä yöuniaan. Hamas on ja pysyy osana Muslimiveljeskuntaa ja näiden maiden arkkivihollisena. Näiden maiden näkökulmasta Syyrian ja Irakin yli satakertainen uhriluku Gazaan verrattuna on huomattavasti suurempi huolen aihe. Seuratessa suomalaisia joukkotiedotusvälineitä ei voi välttyä ajatukselta: ”Onko arabilla meidän silmissämme ihmisarvoa, ainoastaan jos hän kuolee juutalaisten toimesta?” Jos näin ei olisi, pitäisi Syyrian ja Irakin tapahtumien saada sata kertaa enemmän palstatilaa kuin Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti. Huolimatta Israeliin kohdistuvasta epäoikeudenmukaisesta kritiikistä ja siihen kohdistuvasta tuplastandardista suhteessa muihin valtioihin, Israelin kannatta varjella moraalista yliotettaan ja toimia kansainvälisten lakien mukaisesti. Tämä on kehittyneen, vahvan ja vastuullisen yhteiskunnan voimavara.

Helsinki, 6. elokuuta,  2014

Gideon Bolotowsky

PS. Esimerkistä, mitä voi tapahtua, kun pintapuolisuus kohtaa epäloogisuuden, käyköön Helsingin Sanomien toimittaja Petteri Tuohimaan tämänpäiväinen kolumni: ”Traaginen lopputulos”. Hänen mielestään ”siviiliuhrien suurta määrää ei voi puolustaa millään”. Valitettavasti Hamas on puolustanut omia sotilaskohteitaan runsaalla siviiliuhrien määrällä. Se on Hamasin strategian syvintä ydintä – ihmiskilpien käyttöä. Toimittaja Tuohimaan ongelmana on kumman puolelle asettua: Hamasin vai siviiliuhrien. Molempien puolella on vaikeaa olla yhtäaikaa. Toimittaja tietää myös, että ”Israel on iskenyt myös Gazan ainoaan voimalaan”. Gazan voimala on kyllä tuhoutunut, mutta isrelilaiskenraali Yaron Rosenin 30.7.2014 antaman lausunnon mukaan Israel ei ole ampunut kohti Gazan voimalaa. Hän ei sulkenut pois israelilaista harhalaukausta, mutta piti todennäköisempänä, että Hamasin oma suutariksi jäänyt raketti olisi tuhonnut Gazan voimalan. Toinen Hamasin suutari on tiettävästi iskenyt yhteen kolmesta osuman saaneesta UNRWA:n kouluun. Koska Hamas ei ole myöntänyt yhtään harhalaukausta, ei niitä ole voinut sattuakaan – faktaako toimittaja Tuohimaa?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (132 kommenttia)

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

"Hän ei sulkenut pois israelilaista harhalaukausta, mutta piti todennäköisempänä, että Hamasin oma suutariksi jäänyt raketti olisi tuhonnut Gazan voimalan."

Syyllisen sanoessa ettei hän ampunut uhria tähän kertomukseen tulee luottaa? Vai ovatko raketin tekemät tuhot samankaltaisia kuin Israelin käyttämien aseiden jäljet?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tällaisella "moraalisella yliotteella" meno ei voi enää jatkua (sotilasoperaatioita aina silloin tällöin), vaan nyt on jo korkea aika toteuttaa kahden valtion malli diplomaattisin keinoin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toni Lahtinen

Miten tuo mahtaa onnistua, kun esim. Hamas on useampaankin kertaan tehnyt selväksi, ettei se ole valmis luopumaan peruskirjassaan mainitusta tavoitteestaan tuhota Israel ja hävittää alueella asuvat juutalaiset?

Tuo Hamasin kiveen hakkaama reunaehto tarkoittanee käytännössä sitä, että pysyvään rauhaan tähtäävissä neuvotteluissa voidaan onnistua vain, jos neuvotellussa sopimuksessa on mukana aikataulu, jolla Isreal lakkaa olemasta ja alueen juutalaiset joko kuolevat tai muuttavat pois alueelta. Jostain syystä kuitenkin tuntuu, ettei Israelissa olla valmiita ihan tällaiseen 'kompromissiin'.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Viralliseksi neuvottelukumppaniksi onkin hyväksytty PA eikä Hamasia. Huomattakoon myös, että PLO:nkin peruskirjaan sisältyi vaatimus Israelin hävittämisestä, mutta nuo artiklat on sieltä kumottu. Hamasinkin peruskirjaa voi kyllä muuttaa, jos sellainen tahtotila muodostuu.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toni Lahtinen Vastaus kommenttiin #21

Niinpä, peruskirjan sisältöä voidaan niin haluttaessa muuttaa, ja tätä muutosta on Hamasilta myös vaadittu ehtona rauhanneuvotteluihin pääsylle. Hamas on kuitenkin katekorisesti tyrmännyt tällaiset vaateet, eli kuten sanoin, tehnyt selväksi, että tuo tavoite on ja pysyy.

Millä mandaatilla PA toimii rauhanneuvotteluissa Gazan edustajana, kun vaalien perusteella nimenomaan Hamas on se, joka nauttii kansan luottamusta? Vaikka tällaisissa neuvotteluissa, joissa Hamas ei ole mukana, päästäisiin sopimukseen, on sen arvo Hamansin ja mahdollisesti myös Gazassa asuvien palestiinalaisten silmissä varsin kyseenalainen. Itse asiassa en usko Hamasin olevan valmis hyväksymään sellaista sopimusta, joka on neuvoteltu sen 'seläntakana', vaan uskon sen tekevän kaikkensa (raketti-iskuja, itsemurhaiskuja, ...), että tuollainen sopimus raukeaisi.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #22

Vaalivoiton jälkeen Hamas teki myös vallankaappauksen. Siinä suhteessa järjestön legitimiteetti on vähän sama kuin Natsi-Saksalla sinänsä kaiketi laillisen vaalivoiton jälkeen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toni Lahtinen Vastaus kommenttiin #28

Lähi-idän rauhan kannalta on lopulta aivan sama, mikä Hamasin legitimiteetti on. Niin kauan, kuin se ei ole mukana rauhanneuvotteluissa, eikä ole valmis sitoutumaan mahdollisiin rauhansopimuksiin, taistelut jatkuvat.

Vaikka kaikki muut osapuolet lopettaisivat rettelöinnin, Hamas tulisi jatkamaan Israelin terrorisointia niin kauan, että Israel jälleen hermostuisi (harva maa muuten malttaisi mielensä yhtä pitkään), ja tekisi uuden iskun Gazaan tuhotakseen Hamasin asevarastoja, ja saadakseen edes hetken rauhan.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #40

No sitten pitänee Hamaskin hyväksyä neuvottelukumppaniksi.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toni Lahtinen Vastaus kommenttiin #43

Hamas varmaan voitaisiinkin hyväksyä neuvottelukumppaniksi, jos se tekisi sen, mitä PLO teki, eli luopuisi Israelin tuhoamistavoitteestaan. Kaikki puheet rauhanneuvotteluista ilman kaikkien osapuolten mukana oloa ovat pelkää saivartelua ja suurta teatteria, joka ei kuitenkaan johda mihinkään pysyvään. Ja niin kauan, kuin yhtenä osapuolena on kompromisseihin kykenemätön/haluton taho, kuten Hamas (joka näyttää vieläpä saavan sympatiaa), mitään edellytyksiä mihinkään pysyvään rauhaan ei ole olemassa.

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #21

"PLO:nkin peruskirjaan sisältyi vaatimus Israelin hävittämisestä, mutta nuo artiklat on sieltä kumottu"

+++ Jopa tämä on melkoista toiveajattelua, sillä useampikin PLO/Fatahin (ero on usein vähintäänkin epäselvä) edustaja on sanonut pykälien olevan voimassa. Kyseessä on siis tuonkin järjestön kohdalla korkeintaan osatotuudesta, vaikkakin mitä ilmeisimmin ylin johto on sitoutunut Arafatin henkilökohtaisesti antamiin lupauksiin. Varsinaisesta tekstitähän pykäliä ei ole koskaan poistettu.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #38

Eivät ne ole pelkkiä Arafatin henkilökohtaisesti antamia lupauksia, mutta jottei tämäkin ketju vajoaisi hyödyttömän inttämisen asteelle en puutu aiheeseen enempää.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #42

Arafat hyväksyi Israelin olemassaolon ja YK:n turvalliauusneuvoston päätöslauselma 242:n 1993 Yitzhak Rabinille lähettämässään kirjeessä. Palestiinan kansallinen kongressi ei koskaan suorittanut kirjeissä mainittua tekstin muodollista muokkausta, vaikka äänesti joitakin vuosia myöhemmin tiettyjen pykälien noudattamatta jättämisestä. Ei tässä ole mitään inttämistä, nämä ovat faktoja, jotka jokainen voi tarkistaa.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #44

"In his letter of September 9, 1993 to Prime Minister Rabin, Yasser Arafat stated that those articles which deny Israel's right to exist or are inconsistent with the PLO's new commitments to Israel following their mutual recognition, are no longer valid. Several of the key articles to be amended are highlighted below.

On April 24, 1996, the Palestinian National Council, convening in Gaza, voted 504 to 54, with 14 abstentions, as follows:
"The Palestinian National Charter is hereby amended by canceling the articles that are contrary to the letters exchanged between the P.L.O. and the Government of Israel 9-10 September 1993.

Assigns its legal committee with the task of redrafting the Palestinian National Charter in order to present it to the first session of the Palestinian central council." (24/04/96)

On December 14, 1998, the Palestinian National Council, in accordance with the Wye Memorandum, convened in Gaza in the presence of U.S. President Clinton and voted to reaffirm this decision."
http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/22573.htm

"In his letter of September 9, 1993 to Prime Minister Rabin, Yasser Arafat stated that those articles which deny Israel's right to exist or are inconsistent with the PLO's new commitments to Israel following their mutual recognition, are no longer valid. Several of the key articles to be amended are highlighted below.

On April 24, 1996, the Palestinian National Council, convening in Gaza, voted 504 to 54, with 14 abstentions, as follows:
"The Palestinian National Charter is hereby amended by canceling the articles that are contrary to the letters exchanged between the P.L.O. and the Government of Israel 9-10 September 1993.

Assigns its legal committee with the task of redrafting the Palestinian National Charter in order to present it to the first session of the Palestinian central council." (24/04/96)

On December 14, 1998, the Palestinian National Council, in accordance with the Wye Memorandum, convened in Gaza in the presence of U.S. President Clinton and voted to reaffirm this decision."
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guid...

"Cancel:
1.1 Annul or revoke (a formal arrangement which is in effect): his visa had been cancelled
1.2 Abolish or make void (a financial obligation): I intend to cancel your debt to me - - -"
http://www.oxforddictionaries.com/definition/engli...

.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #47

Tämä "redrafting" on jäänyt tekemättä kuitenkin.

PLO kuitenkin ilmoittaa omilla "neuvottelu osasto" sivuillaan hyväksyvänsä rauhan 1967 rajoilla. Perustelut toki poikkeavat merkittävästi Israelin puolelta, mutta ainakaan PLO-Israel osapuolet eivät ole niin kaukana toisistaan, ettei edistystä voisi joskus toivoa.
http://www.nad-plo.org/etemplate.php?id=10&more=1#1

Paljon pahempi ongelma Israelin kannalta on se, että onko PLO:lla enää mitään todellista auktoriteettia palestiinalaisten keskuudessa? Yhtälailla tämä on palestiinalaisten ongelma, koska rauhaa ei voi tulla ennen kuin palestiinalaisosapuolen kirjoittama sopimus todella merkitsisi sopimusta kaikkien palestiinalaisten puolesta.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kalevi,

ei onnistu - ei onnistu muutoinkaan...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Hyttinen siis haluaa nykymenon jatkuvan ajoittaisine sotilasoperaatioineen, siviili- ynnä muine uhreineen sekä Israelin valtion maineen tahriintumisineen?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #73

Kalevi,

Israel pysyy jakamattomana Israelina. Piste. Lue Raamattua niin tiedät. Tarpeettomat sotilasoperaatiot vähenevät, samoin aiviili- ynnä muut uhrit, Israelin maine vain kohoaa, kun saa terroristit hamaksineen ja muine jihadisteineen kuriin - samoinkuin nämä hamaksien puoltajatkin...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #83

Israelia ei siellä ollakaan jakamassa vaan vanhaa Palestiinan mandaattialuetta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #84

Kalevi,

palestiinan mandaattialuetta, Palestiinaa ei ole ollut olemassakaan muutoin kuin arabien. islamistien, jihadistien, hamasilaisten, PLO:n, jne., toimesta - mielikuvissaan ja toiveajatteluissaan...

Israel on juutalaisten maa – ei ”palestiinalaisten”:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1251...

Ihmiskilvillä propagandaa Gazassa:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1726...

Monikulturismin utopia:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1151...

http://thereligionofpeace.com/index_files/TROP.jpg

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #108

Tarinan mukaan ratakiskon ja insinöörin kohdatessa viisaampi taipui. Hyttinen ajautui historiankieltäymyksessään niin pitkälle, että noudatan samaa periaatetta ja lopetan keskustelun tähän.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Onko valtio, jossa ihmisiä kidutetaan, ja alaikäisiä lapsia pidetään kahleissa vankilassa, "oikeusvaltio"? Ei sen puoleen, eihän esim. USA:kaan ole mikään oikeusvaltio samanlaisten tekojen vuoksi, vaikka toisin usein väitetään.

Käyttäjän esamttl kuva
Esa Mattila

Unohdit listalta Hamasin suorittamat poliittisten vastustajien summittaiset teloitukset. Gazan "valtiotahan" ilmeisesti tarkoitit?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Ymmärtääkseni Gaza on kansainvälisen lain mukaan Israelin miehitysaluetta edelleenkin, joten tietysti Israel on vastuussa sen tapahtumista.

Israelisssa kidutetaan palestiinalaisia, ja pidetään lapsia kahleissa, oliko tämä uutinen?

Käyttäjän esamttl kuva
Esa Mattila Vastaus kommenttiin #16

Ei ole vaan juridisesti Palestiinan valtion, jonka presidentti on Mahmoud Abbas ja pääministeri Rami Hamdallah.

Israel poistui Gazasta vuonna 2005, jolloin sen hallinta siirtyi palestiinalaishallinnolle.

Pidätettäessä pidätetyt aika usein ovat kahleissa. Myös Suomessa käytetään käsirautoja. Monissa maissa myös jalkakahleita. Onko tämä joku ongelma sinulle?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #16

Pekka,

"Israelisssa kidutetaan palestiinalaisia, ja pidetään lapsia kahleissa, oliko tämä uutinen?" - kerro ihmeessä missä, keneltä kuulit?

Injured Gazans Being Treated in Israeli Hospitals :

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Pekka,

väitteesi on pelkkää mutua :

Ihmiskilvillä propagandaa Gazassa:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1726...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Voiko olla rikollinen,vaikka ei koskaan ole hyväksynyt mitään lakiakaan?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

En puutu itse blogiin, mutta joskus hämmästyttää se, että naapuri Syyriassa istuu edelleen sama presidentti vallassa, vaikka siellä uhriluku on kolmessa vuodessa noussut jo satakertaiseksi, yli 170.000 ja pakolaismäärä miljooniin:
Onko siis Syyria median erityisessä suojeluksessa? :D

Tämä Gazan konflikti sen sijaan on pitkäkestoinen ja medialle myös kestotuote, johon palataan päivittäin. Silti sen loppuminen on paljon pienemmästä kiinni kuin luullaan.

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Onko 18-39 vuoden ikäinen palestiinalaismies automaattisesti terroristi? Kaikki tuonikäiset kuolleet miehet on tilastoitu kaatuneiksi taistelijoiksi.

Käyttäjän MKujala kuva
Markus Kujala

Asiaa hyvin valaiseva kirjoitus.
Välinpitämättömyys Syyrian tapahtumista ja uhreista verrattuna Gazan tapahtumiin ja uhreihin paljastaa mediaan ja monen suomalaisen asenteellisuuden ja antisemitisen ajatusmaailman.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Ensimmäinen asiallinen analyysi aiheesta,,,syyria on tapaus erikseen,mutta ei kiinnosta putinisteja tai vasemmistoa,taitaa olla liian monimutkainen heidän yksinkertaisille selityksilleen,,!

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Mitenkäs, kun Bolotowsky otti esille "israelilaisten tulenjohtajien yllättävän tarkat koordinaatit", niin saisiko samalla vaivaa mielipiteen siihen suomalaisen YK-upseerin hengen vaatineeseen niinsanottuun täsmäiskuun vuodelta 2006?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Liittyykö tämä v:n 2006 tapaus Etelä-Libanonin ns. hizbollah-kriisiin?
http://reservilainen.fi/index.php?option=com_conte...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kyllä. Sodassa pitää tietysti eliminoida ensiksi puolueettomat todistajat.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Sehän se. Kaipa senkin sotatoimen nimi oli Tzahalin papereissa "Operaatio Pronssikypärä", "Operaatio Ohdakesauva" tai jotain muuta hienoa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Tällaistakin löytyy asiasta (v. 2006 sodasta):

"YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1559 vaatii Libanonia riisumaan Hizbollahin aseista ja estämään Libanonin alueelta tehdyn pommituksen Israeliin. Käytännössä Hizbollah kuitenkin hallitsee Libanonin eteläosia ilman, että Libanonin hallituksella on valtaa siihen. Myös Hizbollah on Libanonin hallituspuolue kahdella ministerillä."
"Hizbollahia tukevat Israelin mukaan Syyria ja Iran. Lisäksi Israel uskoo Hizbollahin kuljettaneen satoja ohjuksia Libanonin eteläosien kaupunkien siviiliasutuksen keskelle. Hizbollah itse sanoo, että sillä on tuhansia ohjuksia valmiina ammuttavaksi Israeliin." (Wiki)

Ei ole helppoa Israelilla, jos ei muillakaan: "... (Hizbollahilla) on tuhansia ohjuksia valmiina ammuttavaksi Israeliin".
?

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

Toivottavasti Jussi Jalonen jaksaa vuodesta toiseen kysellä myös Talebanien uhrina kuolleiden rauhanturvaajien kohtalosta.

Käyttäjän EijaNiskanen kuva
Eija Niskanen

Kuten eräs bloggari kirjoitti: "Muuten olen sitä mieltä, että Suomeen ei pitäisi ostaa Israelista aseita. On niillä niin perkeleen vaikea tähdätä."

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Tarkotusperäiseksi ylläolevan kirjoituksen tietävät kaikki, mutta (suomalaisiin oloihin) niin alkeellisen propagandamokan jälkeen kuin mainita YK:n ihmisoikeusneuvostosta vain sen Israelinvastaiset maat, ei tällaista viitsisi edes lukea.

Tietysti on hyvä että Israelin yksipuolistakin näkökulmaa tuodaan esiin. Mielestäni silloin ei pitäisi kuitenkaan sortua niin alkeellisiin ja silminnähtäviin yksipuolistamisiin kuin yllä. Vaikka media ja yleinen mielipide Suomessa keskimäärin lieneekin Israel-Palestiina -kysymyksessä lievästi kallellaan jälkimmäiseen (huom! Palestiina ei ole sama kuin Hamas), ylläluetun kaltaisia, vastaavia Hamas-propagandoja on julkaistu täällä lähinnä kauhistus tai vain pilkallinen hymy huulessa.

Käyttäjän esamttl kuva
Esa Mattila

Kysymys kuuluukin, että miksi nuo kyseiset valtiot, jotka itse tekevät räikeitä ihmisoikeusloukkauksia omaa kansaansa kohtaan edes tekevät ihmisoikeusneuvostossa. YK:n ihmisoikeusneuvosto on mauton vitsi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Mark,

omasi on, ei Gideonin:

Ihmiskilvillä propagandaa Gazassa:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1726...

Niko Sillanpää

Gideon, sotimalla on mahdotonta saada moraalista yliotetta.

Ja toisaalta melkeinpä millä tahansa toimijalla on moraalinen yliote Hamasiin ja muihin islamistisiin liikkeisiin (esim. ISIS) nähden, niin piittaamattomia ja korruptoituneita nämä ovat. Tai ylipäätään islamiin nähden, koska tämä on nykyajassa suhteessa moraalisesti inferiorinen uskonto/kulttuuri. Mikä tosin ei tunnu ylivertaista moraalisuutta ainoana argumenttinaan pitäviä, länsimaisten kollektiivista syyllisyyttä potevia jostain (hah!) syystä haittaavan.

Miksi edes hakea "moraalista yliotetta"? Sodan käytännöt, lait, syyt ja seuraukset ovat raadollisia joka tapauksessa.

Käyttäjän PeterHolmstrm kuva
Peter Holmström

Tarja on aivan oikeassa. Missään sodassa milloinkaan ei ole pyritty estämään siviiliväestöön kohdistuvaa uhkaa niin paljon kuin tässä operaatiossa.
Lähi-itään saadaan rauha sinä päivänä kun Palestiinalaiset rakastavat lapsiaan enemmän kun vihaavat juutalaisia.

Samira Taina

Onko teillä jokin iskulause-aitta, josta näitä sloganeitanne ammennatte..? Sen verran monessa toisistaan (ainakin näennäisesti) irrallisissa yhteydessä olen törmännyt keskenään täysin identtisiin lausahduksiin, kuten juuri tämä: "Lähi-itään saadaan rauha sinä päivänä kun Palestiinalaiset rakastavat lapsiaan enemmän kun vihaavat juutalaisia."

Väite on vähintäänkin typerä, koska se ikäänkuin sisäänrakennettuna sisältää illuusion siitä, että juutalaiset eivät vihaa ketään, vaan haluavat ihan vaan elellä rauhassa häiritsemättä ketään.

En nyt tähän viitsi linkittää niitä noin ziljoonaa uutista, mielipidettä, 'tutkimusta' ja kolumnia, jotka kertovat vähän toisenlaisesta todellisuudesta, mutta se on pakko sanoa, että tuntuu hurjalta, miten identtisiä papukaija-fraaseja nää Israelin ystävät käyttävät.

Linkitän siis vain yhden artikkelin, jonka linkitin jonnekin jo aiemminkin. En väitä, että kaikki tässä sanottu olisi totta, mutta osa todella on, joten kannattaa lukea, siis ainakin niiden, jotka edelleen kykenevät ajattelemaan myös omilla aivoillaan, sen sijaan, että copy-pastaavat vakiofraaseja palstat täyteen.

http://www.huffingtonpost.co.uk/mehdi-hasan/gaza-i...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Samira,

älähditpä hyvinkin - "Lähi-itään saadaan rauha sinä päivänä kun palestiinalaiset rakastavat lapsiaan enemmän kun vihaavat juutalaisia." - pitää paikkansa, mutta kun palestiinalaiset - hamasilaiset ja paikalliset - uhraavat lapsiaan ailmittömästi, aivottomasta ja sydämettömästi, heikä on aina raketit takataskussaan, niinkauan kuin ovat kantaman päässä...

Mitäpä vihattavaa, kadehdittavaa tms. juutalaisilla olisi sinänsä arabeja kohtaan muuta kuin lopettaa iänikuiset raketti- ja "kivisateet"? - miksi lähtivätkään Gazasta vartioimasta ja kuria pitämästä 2005?? - tai pitäisikin viedä arabit Gazasta omille laajoille arabierämailleen - kyllä tilaa siellä heille riittää!!...

Myyttejä - todellakin, puolitotuuksia, propagandistista retoriikkaa - täällä valaistusta niihin:

Totta ja mediatarua Gazasta:

http://terokaski.wordpress.com/2014/08/01/totta-ja...

http://www.collive.com/show_news.rtx?id=3139

Monet ovat keränneet myyttejä ja faktoja. Lisää tietoa löytyy. Tässä on yksi kerääjä.

http://www.aish.com/jw/me/10-Myths-and-Facts-about...

10 Facts about Hamas:

http://www.aish.com/jw/me/48957311.html?s=raw

Rachel Corrie: Myths & Facts :

http://www.aish.com/jw/me/88182517.html?s=raw

Israel - Gazan kaista ja rauhalle mahdollisuus:

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17203...

Gazan konflikti - vanhaa ja vähän uuttakin:

http://vasarahammer.blogspot.fi/2014/08/gazan-konf...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #85

Israel voisi lopettaa vuodikymmeniä jatkuneen simputuksen.

Samira Taina Vastaus kommenttiin #85

Ilkka, jos ihan tosissasi lukisit edes sitä Raamattusi uusinta osaa, siis sitä, jota juutalaiset eivät kristittyjen kanssa jaa, pitäisi edes _jonkin hälytyskellon soida, sensijaan, että ihan purematta nielet kaiken sen propagandan, jota IDF sinulle(kin) tarjoilee.

Edelleen, maailma on linkkejä täynnä, mutta kun omasi eivät edes yritä olla analyyttisia, vaan vain ns. uskonnollisia, tässä pari toisenlaista.

http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast...

http://www.huffingtonpost.com/2014/08/05/israel-ga...

Jos viitsit nuo todella lukea, huomaat, että siis EN linkannut tähän mitään vastapropagandaa, vaan oikeasti sellaiset artikkelit, joissa yritetään tajuta, mitä oikein tapahtuu, vaikka se vaikeaa onkin.

Minusta on vain ja ainoastaan raskasta ja surullista, että suomalaiset ns. kristilliset piirit sulkevat totaalisesti silmänsä ja korvansa miltään muulta kuin siltä Israelin propagandalta, jota toistelevat vailla _mitään kritiikin poikastakaan.

Osa omista sukulaisistanikin kuuluu juuri tuohon porukkaan, mikä ei tee asiasta minulle ainakaan yhtään helpompaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #107

Samira,

- jos tutustuisit edes osaan blogeistani, tajuasit, että jotain tiedän ja ymmärrän Jumalan Sanasta Raamatusta, sen Hengestä, Pyhästä Hengestä, joka huokuu eritoten Uuudesta Testamentista - ei välttämättä aina minusta, anteeksi vaan.

- jos tutustuisit edes osaan esilletuomistani linkeistä, toteaisit, että niissä ei ole vain IDF- "propagandaa" - "hieman" muutakin - ettei se jäisi vain hartaiden mutu-toiveidesi manipulointiyritelmien tasolle...

- sattumoisin ovatten varsin analyyttisiä, kriittisiä, laaja-alaisia, toisin kuin muutamat yksittäiset esimerkkisi, joita sinäkin mutu-yleistäen yrität saada "tieteellisesti" yleispäteviksi...

- ellei sinulla ole Raamatun ko. tapahtumien, ennustusten, jne. yleistietämystä Raamatusta yrität kyllä tajuta, mitä oikein tapahtuu, mutta ilmeisesti side on sinunkin silmilläsi, kuten juutalaisillakin - tosin aivan eri syystä...

- mikään ihmisen aikaansaannos, ei ihminen itsessäänkään, ei kukaan meistä - ei synnitönkään! - ole täydellinen, siten ei Israelinkaan tointen niin Israelissa kuin Gazassakin - ei niitä mistakeja minun tarvitse tässä enempää toitotella, säestäjiä, kuten sinäkin, kyllä riittää yllin kyllin - nimimerkki kokemusta on Arafatin Ramallahistakin ihan paikanpäältä -88 (kuin mutoinkin -12)...

Valitettavasti olet valinnut näiden häiriköiden, terroristien, rikollisten, murhaajien, itse- ja lastenmurhaajien loputtoman puolen ja ideologian ja "ihanteen" - minä päinvastoin - kiitos Jumalan! Toivottavasti vielä joskus käsität!

1 Moos 12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Arabeilla, muslimeilla, antisemisteillä siunausta, vai?...

Samira Taina Vastaus kommenttiin #111

Tätä juuri tarkoitan. Jotta löytäisit perusteita Israel-fanituksellesi, on sinun kaivettava nuo siteerauksesi VT:n, UT:n puolelta et vastaavia nimittäin löydä.

Mutta tämä keskustelu on siinä mielessä mahdoton, että on aivan sama, mitä sanon, tai minkälaisia analyyseja nenäsi eteen työnnän, paikkaat rationaliteetin ammottavimmat aukot - uskonnolla.

Samaa harrastavat myös juutalaiset ja muslimit, ja juuri siksi näitä sotia on niin mahdotonta saada loppumaan. Surullista, mutta minkäs teet.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #119

Niinpä. Pata kattilaa soimaa. Vastaansanomattomat perustelut murhille ja maiden ryöstölle löytyvät Israelin osalta 3000 vuotta vanhoista paimentolaisten kirjoituksista, ns. Jumalan sanasta.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Tzuk Eitan (hepr.) tarkoittanee vankkumatonta kallioseinämää. Protective Edge on tästä huono englanninnos ja tarkoittaa mm. Durexin suuseksiin soveltuvaa kondomimerkkiä. Edge kuitenkin tässä yhteydessä tarkoittanee reunaa, Vrt Close To The Edge (Yes), mutta Se voisi olla myös etu.

Suomalainen uutisointi on erittäin valikoivaa. Esim. eilen tanskalaisessa Berlinskessä oli raportti (Reutersin pohjalta) siitä, kuinka Pohjois-Irakissa on nyt 50 000 kurdinkielistä uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvaa ihmistä saarroksissa jollakin vuorella. IS, ent. ISIS pitää heitä paholaisenpalvojina, jotka tulee heti tappaa. Pakenijat uhkaavat kuolla nälkään, koska karulla vuorella ei ole nähtävästi mitään syötävää. Joukossa on 25 000 lasta. Suomalainen media ei kerro tällaisista, koska Se keskittyy vaan päivittelemään Israelin olemattomia sotarikoksia ja tekaistua kansanmurhaa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Kyllä tuo uutinen oli tämän aamun Hesarissa. En tiedä, lasketko sitten Hesaria suomalaiseksi?

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

En ole huomannut mobiiliversiossa. HS:n (suomalainen valtamedia) tämän aamun pääkirjoitus on taas erittäin asenteellinen.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Suomessa on 17000 huostaanotettua lasta,joiden vapaudenriisto ei ole oikeudenmukainen ,eikä useasti täytä lainkirjainta.
Itkekää muiden maiden ihmisoikeusrikoksia ja pakotteita sen jälkeen kun YK:n ja EIO:n kehoitukset ja tuomiot huomioidaan lasten kohdalla tässä maassa,ja tilanne korjataan.

Mitä Suomelle kuuluu niin suuresti uskonsodat joita käydään 1800 luvulta asti johtuneista kiistoista.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ilona,

kuuluupa hyvinkin - monestakin syystä - ei yksin omiemme:

1 Moos 12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Käyttäjän jarviriina kuva
Riitta Järvi

Miksi Israel miehittää ja lisää häikäilemättömästi siirtokuntiaan Länsirannalla vastoin YK:n päätöstä ? Eivätkö kansainväliset lait koske Israelia ?

Niko Sillanpää

Toivottoman heikko häviäjä häviää aloittamiaan sotia. Ja tämän ongelma on...?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Miten laittlmat siirtokunnat liittyvät sotiin?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #49
Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Mennään sitten vielä muutama vuosituhat taaksepäin. Karttoja:
http://scriptures.lds.org/fi/biblemaps/contents

Ei taida helpottaa? :-)

Käyttäjän JukkaTuunanen1 kuva
Jukka Tuunanen

Kenelle maa kuuluu? Ne jotka haluaavat ihan aikuisten oikeasti ottaa selville, kenelle Israelin maaperä kuuluu, saavat sen helposti selville. Kun Israelin valtio perusustettiin vuonna 1948 maa palautettiin sen oikeille omistajille. Siitä kertovat kaikki kansainäväliset sopimukset ja päätöslauselmat. Ja siitä asti israelilaiset ovat halunneet elää maassaan rauhassa ja kehittää sitä. Tämä ei vain ole sopinut kaikille.
Mieti myös Suomea. Kenelle Suomi kuuluu? Kuka antoi Suomen suomalaisille? Ketkä asuivat täällä ennen meitä? Eikä se että isoveli venäläinen koitti viimeksi 70 vuotta sitten ottaa maan väkivalloin meiltä pois osoita, että Suomi kuuluu suomalaisille. Eikö se että Israel samalla tavalla puolusta omaa maataan, osoita että maa kuuluu heille.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mistä tuo "oikeat omistajat" tulee?

Kertooka tämä kuva "rauhassa elämisestä":
http://fi.pinterest.com/pin/193021534004762621/

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

"Mistä tuo "oikeat omistajat" tulee?
Kertooka tämä kuva "rauhassa elämisestä":
http://fi.pinterest.com/pin/193021534004762621/"

+++ Kuvassasi palestiinalaisten maa on Israelin kanssa tehdyn sopimuksen ansiosta lisääntynyt nollasta nykyiseen 90-luvulla. Sitä ennen ei mitään palestiinalaisten kollektiivista omistusta ole ollut. Kartta on virheellinen.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tuunasen johtopäätös pitää lopullisesti paikkansa kunhan kaikki Israelin rajat on kansainvälisoikeudellisesti pätevästi määritelty. Vielä asia ei ole näin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kalevi,

ei niitä Israelin rajoja määrittele "kansainvälisoikeudelliset" - ketkä, vaan Jumala:

Psalmit 74:17 Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän ja talven.

Apt 17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kalevi,

ei niitä Israelin rajoja määrittele "kansainvälisoikeudelliset" - ketkä? - vaan Jumala:

Psalmit 74:17 Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän ja talven.

Apt 17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #91

Israelin heimot aloittivat etniset puhdistukset jumalansa käskystä jo raamatussa eikä vieläkään loppua näy:

1. Sam. 15:3: Jumala: "Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

5. Moos. 20:16-17 ym.: "16. Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon,

Joos. 10:40 Sitten Joosua valtasi koko maan, Vuoriston, Etelämaan, Alankomaan ja Rinnemaat, ja surmasi kaikki niiden kuninkaat, päästämättä pakoon ainoatakaan, ja vihki tuhon omaksi joka hengen, niinkuin Herra, Israelin Jumala, oli käskenyt.

Joos. 11:11 Ja he surmasivat miekan terällä ja vihkivät tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, niin ettei jäänyt jäljelle ainoatakaan henkeä; ja Haasorin hän poltti tulella. 17. vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt,"

2. Moos. 32:27 Mooses leeviläisille muusta kansasta näiden tehtyä Kultaisen vasikan: "27. Ja hän sanoi heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"

Hes. 20:25-26: "25. Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää, 26. ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken, mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."

Jer. 19:9: Jumala: "9. Ja minä panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa, jolla heitä ahdistavat heidän vihollisensa, ne, jotka etsivät heidän henkeänsä."

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #94

Lauri,

täysin turha sinun on jälleen toistella noita VT:n edesmenneitä etnisiä pihdistuksia - moneskos kerta? - ei mitään lisäarvoa ko. asialle tai puolustuksellesi...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #91

On niitä rajoja jo tähänkin mennessä määritelty kansainvälisoikeudellisesti pätevästi osapuolten kesken, joten en näe syytä miksei asiaa voitaisi myös hoitaa loppuun asti.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #105

Kalevi,

täysin turha utopia! - YK on täysin pelkkä paperitiikeri - USA puolustaa ainakin toistaiseksi veettoillaan Israelia, joten? - Idealismilla ja hartailla toiveilla ei pitkälle pötkitä...

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Meillä on usein elätelty muiden maiden maanomistusoloihin (esim. Etelä-Amerikka) sellaista ideologiaa, että "maa kuuluu sille, joka sitä hoitaa, vaalii, viljelee ja saa siitä elantonsa."

Israelin tapauksessa nuo toiveet maan hoitamisesta, vaalimisesta, viljelystä ja elannon hankinnasta toteutuvat ihan kelvollisesti. Autio ja karu maa on herätetty eloon kovalla työllä ja kekseliäisyydellä 70 vuodessa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Karkottamalla 700000 ihmistä ja hävittämällä heidän kylänsä ja asumuksensa ...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #53

Lauri,

miksi tulevat vieraille maille??

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #92

Israelin heimot aloittivat etniset puhdistukset jumalansa käskystä jo raamatussa eikä vieläkään loppua näy:

1. Sam. 15:3: Jumala: "Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

5. Moos. 20:16-17 ym.: "16. Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon,

Joos. 10:40 Sitten Joosua valtasi koko maan, Vuoriston, Etelämaan, Alankomaan ja Rinnemaat, ja surmasi kaikki niiden kuninkaat, päästämättä pakoon ainoatakaan, ja vihki tuhon omaksi joka hengen, niinkuin Herra, Israelin Jumala, oli käskenyt.

Joos. 11:11 Ja he surmasivat miekan terällä ja vihkivät tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, niin ettei jäänyt jäljelle ainoatakaan henkeä; ja Haasorin hän poltti tulella. 17. vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt,"

2. Moos. 32:27 Mooses leeviläisille muusta kansasta näiden tehtyä Kultaisen vasikan: "27. Ja hän sanoi heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"

Hes. 20:25-26: "25. Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää, 26. ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken, mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."

Jer. 19:9: Jumala: "9. Ja minä panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa, jolla heitä ahdistavat heidän vihollisensa, ne, jotka etsivät heidän henkeänsä."

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #95

Lauri,

turhaan toistelet VT:n etnistä historiaa ja yrität jälleen sillä mutuyleistää epätieteellisesti UT:nkin kautta se kaiken kattavaksi - ei onnistu!!...

1000 # 0

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Siinä samalla on muun muassa kuivatettu Kuollutta merta ja kuihdutettu Jordan-joki jotakuinkin puroksi (vaikka siellä virtaavan veden määrää ovat myös jotkut arabimaat osaltaan vähentäneet).

Kekseliäisyyttä olisi jo aika käyttää rajojen "paaluttamiseen" naapureiden kanssa, jotta itse kukin saisi "työrauhan" omilla maillaan ja jotta yhteisiä ongelmiakin voitaisiin ryhtyä ratkomaan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #56

Kalevi,

Israel puhuu : Israelin vesilähteet:

Israel on alkanut kehittämään meriveden suolanpoistomenetelmiä saadakseen juomaveden riittämään :

http://www.tv7.fi/vod/player/?program=23998

ISRAELIN KANSAN SUURIMMAT SAAVUTUKSET:

http://israblockupdate.blogspot.fi/p/israelinkansa...

Negevin autiomaasta tuleva joki tulvi aikoja sitten joka tulvi joka talvi. Wadi (joen laakso) kokosi vedet 10 000 neliökilometrin alueelta, maan suurimmalta valuma-alueelta Negevin autiomaasta. Nykyään se on padottu ja kuiva. - Miksi??

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #96

Olettaisinkin, että suolanpoistolla Jordan-joen vedenottoa voitaisiin vähentää ja siten saada Kuolleeseen mereen vettä luonnollista tietä halvemmalla kuin kaivamalla kallis kanava Punaisesta merestä sinne.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Pirkka Nilfisk

"Israelin ja Hamasin sekä muiden Gazan alueella toimivien terroreistijärjestöjen"

Israelia ei vain ole vielä luokiteltu terrorijärjestöksi. Ehkä se paremminkin on valtionterroria harjoittava valtio?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Pirkka,

vain Hamas on luokiteltu terrorijärjestöksi. Millä tavoin Israel harjoittaa terrorismia, että se voitaisiin luokitella terrorivaltioksi?

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Poliittisessa pelissä Lähi-Itä on perin hyödyllinen.

Aina tarvittaessa "polttopiste" siirretään Lähi-Itään. Se on perin helppoa, siitä pitää fundamentalistit huolen, että rähinä voidaan provosoida vaikka joka päivä.

Alueelle toimitetaan ensin toisaalla aseita ja sitten toisaalla "jyrätään" altavastaajat "atomeiksi". Ja sitten leikitään "moraalinvartijoita". Kaksinaismoralismiako?

Nekö on pahoillaan kun lapsia kuolee? Tuskin, tokkopa muistavat seuraavana päivänä koko asiaa. Niin vähäpätöistä se on.

Sota on edelleenkin hyvä bisnekselle. Kysykää vaikka sotainsinööreiltä.
Siinä strategiassa ei pienen ihmisen hätä ja kuolema paina yhtään mitään...

Raha ja politiikka, ne painaa. Ja sotilaallisen mahtavuutensa näyttäminen.

Hamas olisi saatu taltutettua jo aikaa sitten jos vain halua olisi. Vaan ei ole, politiikka on politiikkaa ja bisnes on bisnestä. Kumpikin on hel#%#tin likaista!

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Israelkin olisi saatu luopumaan valtioterrorismistaan, jos USA:lla olisi ollut halua siihen.

Total direct U.S. aid to Israel amounts to well over $140 billion in 2003 dollars. Israel receives about $3 billion in direct foreign assistance each year, which is roughly one-fifth of America's entire foreign aid budget. In per capita terms, the United States gives each Israeli a direct subsidy worth about $500 per year.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

ja saman jankkauksesi vain toistuu, toistuu...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Timo,

valitettavasti Israel jätti Gazan 2005 - onnetonta kaikille, eivät nämä jääräpäät häiriköt, terroristit, rikolliset, murhaajat, itsemurhaajat, lastensa tappajat, jne. noin vain itsekseen tokene, tarvitaan kuri ja järjestys, toimiva poliisi ja puolustusvoimat, kuten meillä...

Käyttäjän EijaNiskanen kuva
Eija Niskanen

Kivat terveiset israelin sotilaalta palestiinalaiselle, joka palasi kotiinsa tulitauon astuttua voimaan. http://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/pales...

Niko Sillanpää

Päättivät kuitenkin laittaa viestinsä englanniksi eikä arabiaksi. Toimittajia varten vai?

al-Guardian on kyllä muutoinkin yliveto "lähde".

Samira Taina

Tai sitten vain siksi, etteivät osaa arabiaa, ja tajuavat itsekin, etteivät gazalaiset osaa hepreaa..?

Hauska muuten toi tyyli, jolla jok'ikinen media, jossa ilmestyy edes hiukkasen israel-kriittinen artikkeli heti tuomitaan *lähteeksi*, samalla, kun ihan mikä tahansa hihhulikanava kertoo pelkkää Faktaa toistellessaan israelin virallista propagandaa kritiikittä.

http://www.civilarab.com/the-accents-of-the-israel...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #68
Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Niin Israelissa kuin Gazassakin englanti on tavallinen päivittäiskieli, johon turvaudutaan aina, kun on pieninkin epäilys, että keskustelukumppani ei ymmärrä jotakin sanaa. Katukyltit ovat kolmella kielellä: hepreaksi, arabiaksi ja englanniksi. Sitä paitsi ilmaus on parafraasi Vietnamin sodan lauseesta "The only good Gook is a dead Gook".

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

Olipas ilkeä sotilas kun oli piirtänyt seinään. ISIS pitää 40 000 ihmistä vankina vuorella ja uhkaa tappaa heidät kaikkia, hukuttaa 1,5 miljoonaa rikkomalla padon ja pitää kauhun vallassa laajoja alueita. Mutta, mutta ISRAELIN SOTILAS OLI PIIRTÄNYT SEINÄÄN! Hälytys!

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Vastaavasti siis "Good jew = dead jew" on Mikkolan mielestä hyväksyttävää kielenkäyttöä?
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/pales...

"Hating Arabs isn't racism, it's values!" 35.000 tykkäyksen kera ei sekään viestitä, että kaikki olisi kunnossa Israelinkaan puolella.
http://www.tikkun.org/tikkundaily/2014/07/05/as-a-...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #72

Kyllähän Suomessakin rasisteja on, joten en tiedä miksi joku edes olettaisi ettei heitä ole Israelissa? Eiväthän rasistit täälläkään ikinä omasta mielestään ole rasisteja. En myöskään viitsi lähteä siihen, että linkittäisin niitä vielä monituisempia ja korkeammalla auktoriteetilla annettuja viha- ja tappokäskyjä, joita palestiinalaisilta on kuultu. Joku sanoi jotain ei yleisesti ole kovin hedelmällistä keskustelua, ellei sanomiseen tai kirjoittamiseen liity jotain muuta miksi se on mainittava.

Törkeimmänkin graffitin piirtäminen on kuitenkin pientä verrattuna ISIN toimiin ikivanhaa uskonryhmää kohtaan. Jopa 40 000 ihmistä on vailla mitään suojaa vuoristossa odottamassa kuolemaa jihadistien käsissä. Sitten tässä pitäisi pöyristyä kun joku valtio harjoittaa laillista itsepuolustusoikeuttaan. Ei mene minulle läpi.

Jos pöyristyy enemmän itsepuolustuksesta on antisemiittien lumoissa tai itse sellainen. Tällaisen mielenlaadun omaava ihminen "tietää", että Israel on syyllinen ja mikä tahansa todiste riittää todistamaan tämän. Esimerkiksi yksi graffiti on osoitus juutalaisten kokonaisvaltaisesta pahuudesta.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #79

Blogin teemana ovat israelin toimet, joten kannattaisi vissiin sitten pysytellä niissä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #81

"Blogin teemana ovat israelin toimet, joten kannattaisi vissiin sitten pysytellä niissä."

Nettipallarit alkavat aina hermostua kun faktoja lyödään pöytään. Pakonomainen tarve saada Israel syylliseksi edes johonkin, vaikka vain graffitiin, on niin epäloogista ja järjenvastaista, ettei mitään muuta tahoa maailmassa kohdella samoin kriteerein. Siksi tämän epäsuhdan esittely on täysin aiheen mukaista. Olen minä Helsingissäkin nähnyt rasistisia graffiteja, mutta kirjoitetaanko niistä ulkomailla ja sitten 100 000 nettipalestiinalaista huutaa kuorossa suomalaisten pahuutta?

Mikä tahansa vihjaus tai huhu riittää jos sillä voidaan tuomita Israel. Toisaalta taas edes kivenkova fakta ei riitä, koska ne osoittavat, että Israel on aito länsimainen demokratia, joka käy sotaa totalitarismin ja uskonnollisen äärimielisyyden pimeitä demoneja vastaan. Suomessa on vain käynyt siten, että palestiinalaisnarratiivista on tullut jokin muka "puolueeton" kertomus, vaikka esimerkiksi amerikkalaisia tiedotusvälineitä seuraamalla tillannekuva tasapainottuu huomattavasti. Jopa palestiinalaismyönteisyydestä kritisoitu BBC uutisoi ajoittain palestiinalaisalueiden todellisuudesta, joka ei ole sellainen, että siellä istutaan käsi kädessä rauhanympyrässä ja odotetaan, että Israel tulisi allekirjoittamaan sopimuksen.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #122

Irsaraelin heimo valtasi alueen 3000 vuotta sitten etnisillä puhdistuksilla. Ne ovat jtkuneet viime vuodilymmeninä.

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173168-etnis...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #122

No meillä Helsingissä ei tietääkseni ole kuitenkaan tartuttu tuumasta toimeen.
http://www.jpost.com/National-News/Major-developme...

Israelin valtioalueen sisällä luonnehdintasi demokraattisesta länsivaltiosta saattaa jotakuinkin pitää paikkansa, mutta eipä enää esimerkiksi miehitetyllä Länsirannalla. Siteeraan omaa tekstiäni, jonka voit myös lukea kokonaisuudessaan täältä:
"Israelin johtajat luonnehtivat valtiotaan Lähi-idän ainoaksi demokratiaksi. Ymmärtääkseni tuollainen luonnehdinta pitää sisällään myös oikeusvaltioaspektin. Ja siinä suhteessa Israelilla onkin vielä paljon tekemistä: siviilien vahingoittaminen ja tappaminen sekä asioiden tutkiminen miten sattuu ei käy laatuun. Kansainvälisen yhteisön pitänee aina vain painokkaammin kertoa tämä sanoma Israelille."
http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Pääministeri Netanjahu on tietoinen noista oikeusturvan puutteista, mutta ei ole tiettävästi tehnyt mitään niiden poistamiseksi. Syytä voi kysyä ja yksi mahdollinen selitys on se, ettei arabien henkeä ja terveyttä aina katsotakaan samanarvoiseksi kuin juutalaisten.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #79

Antti,

tyypillistä heikon, vähän reaalifaktoja omaavan, paljon mutuja generoivan henkilön "turvatakuuna" on monistaa ja siten muka yleistää yksittäsitapaukset täysin epätieteellisesti koskemaan koko juutalaista heimoa, Israelia...

Kyseessä ovat pelkät 0-tutkimukset, toisen käden ns. "tiedot"...

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani

Ei tällaisia viestejä voi tietenkään hyväksyä vaan ne pitää tuomita. Viha tuottaa lisää vihaa, se ei ole ratkaisu mihinkään.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Gideon!,

erityisen ansiokkaasta Gaza-blogistasi! Siunauksin,

Ilkka

Ihmiskilvillä propagandaa Gazassa:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1726...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Boston Globe: "Israeli-imposed buffer zones.. now absorb nearly 14 percent of Gaza's total land and at least 48 percent of total arable land. Similarly, the sea buffer zone covers 85 percent of the maritime area promised to Palestinians in the Oslo Accords, reducing 20 nautical miles to three." Human Rights Watch: "Israel also continues to control the population registry for residents of the Gaza Strip, years after it withdrew its ground forces and settlements there." B'Tselem, 2013: "Israel continues to maintain exclusive control of Gaza's airspace and the territorial waters, just as it has since it occupied the Gaza Strip in 1967.
http://www.huffingtonpost.co.uk/mehdi-hasan/gaza-i...

Israelin armeija valehtelee:
http://www.theguardian.com/uk/2005/apr/24/israel.f...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

"Kesäkuussa leimahti. Kolme israelilaisnuorta kaapattiin ja surmattiin. Israel syytti Hamasia ja aloitti Hamasin kannattajien massapidätykset Länsirannalla.
Vastalauseena Hamas alkoi ampua raketteja Gazasta Israeliin.
Jälkeenpäin selvisi, että Israelin oma tiedustelupalvelu tiesi, että Hamas ei ollut kaappauksen takana. Sen oli masinoinut Hebronissa asuva yksittäinen kapinallissuku."
Suomen kuvalehti

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

"yksittäinen kapinallisuku"

+++ Ja höpölöpöt. Suku on wanhaa hamasporukkaa:

Notable Qawasameh Hamas members:

Mahmud Amaran Qawasameh (suicide bomber in Haifa bus 37, dead)
Hazem Qawasameh (committed shooting attack in Kiryat Arba, dead)
Fuad Qawasameh (suicide bomber in Gross square in Hebron, dead)
Hamza Qawasameh (killed Netanel Uzari, dead)[1]
Muhasan Qawasameh (committed attack on Negohot settlement, dead)
Raad Misk Qawasameh (suicide bomber of Jerusalem bus 2 massacre, dead)
Abbedallah Qawasameh (leader, dead)
Bassal Qawasameh (leader, dead)
Ahmed Abed Qawasameh (suicide bomber in Beersheba, dead)
Imad Qawasameh (leader, arrested October 13, 2004)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Höpöt.
Qawasameh tribe (Arabic القواسمة, also spelled: Qawasmeh or Kawasmeh in English), which dominates Hamas in Hebron, is a radical opposition faction within Hamas, which frequently sabotages Hamas cease fires with bombings and attacks, ...
Wiki

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #82

Lauri,

perustelee epätieteellisyytensä sekä teoriassa että käytännössä "Wiki":iin ilman itsekritiikkiäkin...

#85

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola Vastaus kommenttiin #82

Kaiketi murhia tekevät kuuluvatkin "radikaalin" osastoon. Harvemmin niitä menee joku soppatykinhoitaja tekemään.

Kun luettelee 10 nimeä suvusta, jotka ovat tehneet terroritekoja Hamasin nimiin niin joku vielä kiistää!

Käyttäjän GideonBolotowsky kuva
Gideon Bolotowsky

BBC kehottaa varovaisuuteen Gazan uhrilukujen arvioinnissa:

BBC:n uutistoimituksen tilastoasiantuntija Anthony Reuben julkisti tänään (8.8.14) kirjoituksen "Caution needed with Gaza casualty figures" (http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28688179). Kirjoituksessaan Reuben päätyy samankaltaiseen arvioon Israelin eliminoimien Hamasin ja muiden Gazassa operoivien terroristien lukumäärästä kuin minä kaksi päivää sitten julkistamassani kirjoituksessa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Gideon,

Gazan tarkatkin, "vertaisarvioidut" uhriluvutkin ovat vain sytykettä hamasilaisten terroristien ja heitä myötäilevien antisemististien propagandaan, manimulointiyritelmiin - ilman oikeita taustatietoja - #85 ; #106

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Silminnäkijän lausunto Gazasta. Karmeeta.

"Menimme Shujaiyaan etsimään ja tuhoamaan Hamasin terroristitunneleita.

Löysimme kokonaisen maanalaisen kaupungin, jossa oli monia sisääntuloja,
leveitä käytäviä, langaton nettiyhteys ja ilmastointijärjestelmä. Seinät
olivat betonia, ja käytävät olivat täynnä aseita ja räjähteitä kattoon asti. Jotkut tunnelit olivat niin tilavia, että siellä pääsi kulkemaan skootterilla.

Pahinta kuitenkin oli se, kun Hamasin taistelijat lähettivät 13- ja 14-vuotiaita lapsia juoksemaan meitä kohti. Lapsilla oli itsemurhapommittajan räjähdysliivit yllään. Paikalliset aikuiset olivat tehneet lapsista ihmispommeja. Meidät oli koulutettu taistelemaan aikuistaistelijoita vastaan, jotta voisimme puolustaa perheitämme ja kansalaisiamme. Mutta tämä?

Emme voineet muuta kuin puolustaa itseämme ja ampua lapset mahdollisimman nopeasti, ennen kuin heidän lähettäjänsä aktivoisivat räjähteet kännykällä ja tappaisivat meidät. Yksi loukkaantuneista sotilaista sanoi: ”En tiedä, saanko enää koskaan unta. Nuotappamani lapset eivät koskaan jätä minua rauhaan."

When Some of the Wounded IDF Soldiers Open Up:

http://israelwatcherasecondopinion.blogspot.co.il/...

Risto Koivula

" Tämä assymmetrinen konflikti asettaa Israelin hankalaan – ellei peräti mahdottomaan välikäteen. Niin hankalaan, ettei sellaista toivo yhdellekään demokraattiselle oikeusvaltiolle, jota Israel eittämättä on – ainoa koko Lähi-Idässä. "

YK tuntee vain yhdenlaisia "oikeusvaltioita": sellaisia jotka naudattavt YK:n säätämää kansainvälistä (yleismaailmallista) lakia. Israel ei niihin kuulu.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/yk-n-yl...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Risto,

Israelin rajat :

http://www.jeesus-on-herra.com/kirjoitukset/israel...

"Olen sitä mieltä, että Israelin on syytä ottaa Gaza hallintaansa, liittää alue virallisesti Israeliin ja lopettaa sen myötä Hamasin terroritoiminta alueella." - samoin!:

http://www.kolumbus.fi/jouko.piho/sivu28.htm

Israelin nykyiset ja tulevat rajat:

http://www.einoniemi.fi/Asiakirjat/Hengelliset%20k...

”Pekka Juhani 21.7.2014 19:40

Olet täysin väärässä. Se osapuoli joka ei ole noudattanyt YKn vaatimuksia löytyy tässä tapauksessa arabipuolelta.

He eivät ole tunnustaneet YKn päätöstä 181 jossa jaettiin mandaattialue juutalaisvaltioon ja arabivaltioon. Arabeja on vaadittu tunnustamaan Israel jota he eivät ole vieläkään tehneet.

Samoin kuuden päivän sodan jälkeinen YKn päätös 242 on jäänyt arabiosapuolelta noudattamatta. Siinäkin vaaditaan tunnustamaan Israel ja sen oikeus elää turvallisesti rajojensa sisällä. Tällöin alkaisivat neuvottelut, sopimukset rajoista ja Israelin olisi vetäydyttävä takaisin. Arabit eivät ole noudattaneet tätäkään päätöstä.

Sen sijaan PLOn peruskirjassa on edelleen pykälä Israelin tuhoamisesta. Samanlainen pykälä löytyy myös Hamasin peruskirjasta.

Arafat on aikoinaan lupaillut pykälän poistamista, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Vuoden 1967 rajat olisivat hyvät jos toinen ei suunnittele ja yritä toteuttaa toistuvasti toisen joukkotuhoa. Ne ovat kuitenkin puolustuskelvottomat jos toinen haluaa tuhota toisen. Israel rakentaa siirtokuntia niin kauan kun arabiosapuoli nöyrtyy tottelemaan YKn päätöslauselmia.

Arabiosapuolella on valttikortti käsissään: tunnustaa Israel ja pyyhkiä pois joukkotuholausekkeet peruskirjoistaan.

Epäilen että näin ei tule käymään. Jos näin ei käy, PLOn ja Hamasin johto ja jäsenet pitäisi viedä oikeuteen joukkotuhon suunnittelemisesta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Heitä tulisi kohdella kuten natseja aikoinaan, mitään eroa natsien ja näiden islamistien välillä ei ole,

Kun Egypti teki rauhan Israelin kanssa, Israel luovutti puolustautuessaan valtaamansa valtaamansa maat takaisin.

Ihan sama pätee länsirantaan. Jos arabit tunnustavat Israelin ja lopettavat tuhosuunnitelmansa, maasta voidaan neuvotella. Näinhän Israel on aikoinaan ilmoittanutkin.”

”Ari Välimäki 21.7.2014 21:24

PLO:n peruskirjassa on paljon enemmän kuin yksi artikla, joissa viitataan Israelin tuhoamiseen ja korostetaan väkivaltaa ainoana ratkaisuna.

PLO:n peruskirjaa on ainoastaan luvattu muuttaa. Varsinainen muutostyö on edelleen tekemättä. Lupaus on toteutettu, kun uusi peruskirja, josta ko. artiklat on poistettu, esitellään julkisuudessa. Tähän mennessä ei ole esitelty.

Keskustelua aiheesta (hae "peruskirja"):

http://hildegaard.puheenvuoro.uusisuomi.fi/168539-...

Hamas pääsee neuvottelukumppaniksi heti, kun on jotakin neuvoteltavaa. Neuvotteluiden käynnistämiseksi sen on vain tunnustettava Israelin oikeus olla olemassa, luovuttava terrorismista sekä sitouduttava Lähi-idän rauhanprosessiin ja siihen liittyviin YK:n päätöslauselmiin.

Ei pitäisi olla kovin vaikeaa, jos tosissaan haluaa rauhaa. Vai mitä Kalevi?

Hamas luokitellaan terroristijärjestöksi Israelin ja Yhdysvaltain lisäksi ainakin EU:ssa, Kanadassa ja Japanissa.

Hamas itse kieltää neuvotteluiden mahdollisuudenkin. Sen peruskirjan artika 13 tuomitsee neuvottelut ja muut rauhanomaiset ratkaisut ideologian vastaisina ja uskontoa loukkaavina.”

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

"This application for membership is being submitted based on the Palestinian people’s natural, legal and historic rights and based on United Nations General Assembly resolution 181 (II) of 29 November 1947 as well as the Declaration of Independence of the State of Palestine of 15 November 1988 and the acknowledgement by the General Assembly of this Declaration in resolution 43/177 of 15 December 1988."
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F6CF1ED25A5D8F...
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11317.doc...

PLO:n peruskirjan muuttamisen suhteen viittaan kommenttiini 117.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Why Does Hamas Use Human Shields? (INN) :

http://thereligionofpeace.com/index_files/TROP.jpg

The Forgotten Child Victims of Hamas (Daniel Greenfield):

http://www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/the-f...

What is Hamas Doing to Schools and Hospitals (INN) :

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...

Pat Condell: Hypocrisy over Gaza (You Tube) :
https://www.youtube.com/watch?v=_Ugsv5u-sW0

What Would Hamas Do If it Could Do Whatever? (The Atlantic) :

http://www.theatlantic.com/international/archive/2...

The Empty Spaces in Gaza (Gatestone):

http://www.gatestoneinstitute.org/4580/gaza-popula...
The Truth about Gaza's Civilian Casualties (Gatestone) :

http://www.gatestoneinstitute.org/4570/gaza-civili...

CAIR, ANSWER, Hamas and Terrorism (Am. Thinker) :

http://www.americanthinker.com/2014/08/cair_answer...

Hamas's Co-Conspirators (National Review) :

http://www.nationalreview.com/article/384407/hamas...

The Hamas Trap: Hidden Labyrinth Wired for War (SMH) :

http://www.smh.com.au/comment/the-hamas-trap-hidde...

Jihad Means There Will be Blood (American Thinker) :

http://www.americanthinker.com/2014/08/there_will_...

Islam Worse than Nazism (Jihad Watch) :

http://www.jihadwatch.org/2014/08/turkish-poet-isl...

Injured Gazans Being Treated in Israeli Hospitals :

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...
Former Military Intelligence Head: Gaza Goals Weren't Achieved :

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...

Op-Ed: What is Going to Become of Gaza?:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article...

IDF: CAPTURED HAMAS COMBAT MANUAL EXPLAINS BENEFITS OF HUMAN SHIELDS…….. :

They’re evil :

http://tundratabloids.com/2014/08/idf-captured-ham...

http://tundratabloids.com/wp-content/uploads/2013/...

Hamas TV: Every Muslim mother "must nurse her children on hatred of the sons of Zion":

http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=12237

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Israelin heimot valtasivat Palestiinan etnisillä puhdistuksilla 3000 vuotta sitten. Pitkän välivaiheen jälkeen etniset puhdistukset alkoivat uudelleen exoduksella ja jatkuvat yhä. Oikeukseksi riittää raamatun kehotus tappaa kaikki lapsista alkaen.

Juutalaisten jumala velvoittaa heidät etnisiin puhdistuksiin.

Käyttäjän Jukka-PekkaRahkonen kuva
Jukka-Pekka Rahkonen

Lauri Gröhn ei ole tainnut nyt seurata mitä tosimaailmassa tapahtuu. Isarel on ainoa maa tuolla lähi-idässä, jossa todella ei tehdä etnisiä puhdistuksia. Kannattaisiko Lauri hetkeksi keskittyä Irakin tilanteen ja ISIS muslimien tekojen seuraamiseen. Ota Lauri selvää mitä siellä tapahtuu juuri nyt ja katso muutama youtube video, missä vääräuskoiselta leikataan pää poikki tylsällä puukolla. Luulisi Laurikin siinä heräävän että kuka ja mikä täällä maailmassa tänäpäivänä tekee entinisiä puhdistuksia: islam. Jos joku juntti ei sitä täällä Suomessa vieläkään tajua, niin odotan, että silloin aivan oikeudenmukaisesti nämä idealistit saavat itse henkilökohtaisesti kohdata Hamasin ja ISIS:ksen omalla takapihallaan joskus.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jukka-Pekka,

niinpä - samalla tavallahan verta kaivelevat jo nenästääkin eräät nato-uhoilijat Venäjältä...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

jankutat vääristellen jälleen tahallaan kuin vanhalta LP-levyltä: "Pitkän välivaiheen jälkeen etniset puhdistukset alkoivat uudelleen exoduksella ja jatkuvat yhä. Oikeukseksi riittää raamatun kehotus tappaa kaikki lapsista alkaen." - "Juutalaisten jumala velvoittaa heidät etnisiin puhdistuksiin." - Missä UT:ssa on näin kirjoitettu? - "Älä tapa" on voimassa edelleenkin.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Höpöt. Ei juutalaisilla ole UT:a.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #131

Lauri,

höpöti pospoti ponimai - ei juutalaisillakaan ole jumalaa, vaan yksi Jumala. Eivätkä juutalaisetkaan voi voimassa olevan Tanakin - Tooran - mukaan harrastaa etnisiä puhdistuksia, ellei siksi lueta juutalaisten paluumuuttoa Israeliin (jolloin muut maat "puhdistuvat" juutalaisista)...

Tanak (hepreaksi ‏תנ״ך‎) on juutalaisuuden Raamatun kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma. Kristinuskon Raamatusta poiketen se ei sisällä Uutta testamenttia eikä Apokryfisiä kirjoja. Nimi on akronyymi heprealaisen Raamatun kolmen osan nimistä (heprealaisista kirjaimista): Toora [תורה], Nevi'im [נביאים], Ketuvim [כתובים] eli "toora, profeetat ja kirjoitukset".

Toorassa on kaiken kaikkiaan 613 erilaista käskyä (mitsva), joita noudattaen juutalaisen tulee elää - eikä sisällä "etnisiä puhdistuksia"!. Lakien noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä ei määritellä mitään konkreettista palkkiota tai rangaistusta kuten paratiisia tai kadotusta (kuten historiallisessa VT:ssä). Sen sijaan Toorassa muistutetaan niiden ajallisista seurauksista. Kuoleman jälkeinen pelastus tai kadotus nähdään ihmiselle liian abstrakteina käsitteinä, joten ne kuuluvat ns. tulevaan maailmaan ja ovat Jumalan käsissä.

Juutalaisuus uskoo Mooseksen liiton kuuluvan Israelin kansalle, eikä muilla kansoilla ole moraalista velvoitusta sen pitämiseen. Mooseksen liittoa edeltää Nooan liitto, jonka Jumala asetti vedenpaisumuksen jälkeen ja joka koskee koko ihmiskuntaa. Tämän vuoksi juutalainen teologia ei tunne ajatusta pelastuksesta, joka koskisi vain Mooseksen liittoon kuuluvia.

Kun juutalainen teologia puhuu lunastuksesta (ge'ula) tarkoitetaan sillä Israelin kansan aineellista lunastusta ikuisen rauhan saapuessa messiaan tulon myötä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #132

Lauri,

itikanpisteesi ei ole mikään päätepiste. Sensijaan tämä on:

1.Kor 16:22 Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata.

Maranata on arameaa ja tarkoittaa Herra, tule!

1 Moos 12:3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Minä en sinua kuitenkaan tässäkään kiroa, vaan Siunaan!

Room 12:14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Höpöt. Etniset puhdistukset alkoivat jo 40-luvulla, uudelleen.

Israelin heimot aloittivat etniset puhdistukset jumalansa käskystä jo raamatun aikoina eikä vieläkään loppua näy:

1. Sam. 15:3: Jumala: "Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

5. Moos. 20:16-17 ym.: "16. Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon,

Joos. 10:40 Sitten Joosua valtasi koko maan, Vuoriston, Etelämaan, Alankomaan ja Rinnemaat, ja surmasi kaikki niiden kuninkaat, päästämättä pakoon ainoatakaan, ja vihki tuhon omaksi joka hengen, niinkuin Herra, Israelin Jumala, oli käskenyt.

Joos. 11:11 Ja he surmasivat miekan terällä ja vihkivät tuhon omaksi jokaisen, joka siellä oli, niin ettei jäänyt jäljelle ainoatakaan henkeä; ja Haasorin hän poltti tulella. 17. vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt,"

2. Moos. 32:27 Mooses leeviläisille muusta kansasta näiden tehtyä Kultaisen vasikan: "27. Ja hän sanoi heille: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'"

Hes. 20:25-26: "25. Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää, 26. ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken, mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."

Jer. 19:9: Jumala: "9. Ja minä panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa, jolla heitä ahdistavat heidän vihollisensa, ne, jotka etsivät heidän henkeänsä."

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lauri,

sama copypastauksesi ties monennenko kerran jälleen - ei pravdailusi siitä miksikään muutu - tutustu ensin Raamattuun, ei raamattuun - raamatuistahan voi löytyä mitä höpötlyäsi tahansa...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Uudelleen ja uudelleen silminnäkijät kertovat kauhistuttavista lasten käyttämisistä ihmiskilpinä:

SHOCKING REPORT: Soldiers come back from Gaza with horrific stories of being charged at by terrorist with babies in their hands :

http://www.jewsnews.co.il/2014/07/22/shocking-repo...

Gaza Archbiship says Hamas has been using their church to fire rockets :

http://www.jewsnews.co.il/2014/08/08/gaza-archbish...

Arab Palestinians Have Begged Youtube to Remove This Video :

http://www.israelvideonetwork.com/arab-palestinian...

The Most Important Video About Israel Ever Made:

http://www.israelvideonetwork.com/the-most-importa...

Palestinian Leader Mudar Zahran: Hamas is killing my people:

https://www.youtube.com/watch?v=F1qpaWTu0eU

PM Orders IDF to ‘Respond with Force’ to Renewed Gaza Rocket Fire:

http://www.israelvideonetwork.com/pm-orders-idf-to...

“Liisa Moliis-Niininen: There are not many real voices to be heard in Gaza, since there's only one opinion allowed, and that's the one of Hamas. But here are a few.

Gazassa ei kuulla monia Hamasista eriäviä mielipiteitä. Tässä kuitenkin muutamia. Lisäksi eri maiden uutiskirjeenvaihtajien klippejä. Mukana myös Suomen klippi.

Real Voices from Gaza

These are real voices from Gaza: journalists and civilians exposing Hamas war crimes. http://bit.ly/1sdk69X

This clip from TruthFYI shows footage of Hamas firing from hospitals, homes, UN buildings, and hotels. It shows them hiding weapons of terrorists in order to stage the events to look like Israel was killing civilians. Here is a collection of news clips showing the TRUTH about Hamas.”

https://www.facebook.com/photo.php?v=1015228685697...

Tässä ohjelmassa on tietoa raketeista ja lopussa alueen kokonaiskuvasta. USA:n osuus näiden tuhovoimien irtipääsyssä on aika keskeinen. Olemattomalla tietämyksellä toimittaessa tulos on tälläinen.

http://www.youtube.com/watch?v=wau8i4BfRqA&sns=fb

”Tämä uutinen on järkytys. Yk:n toimijat ovat olleet mukana aseiden kätkemisessä kouluihin ja niiden ampumisessa UNRVA:n hallinnassa olevilta alueilta. Eikö pääsihteeriä pitäisi hävettää YK:n oma laiton toiminta. Pääsihteerin asemassa pitäisi myös noissa tuhoissa ymmärtää perusasia. Tuhoihin on syypää se, jonka räjähteet ovat rakennuksessa ja tuhoavat rakennuksen, ei se, joka omien siviiliensä suojaamiseksi räjäyttää nuo varastot.

Miten tuo pääsihterin häpeä pitäisi tulkita, onko hänestä hävettävää se, että Israel estää rakettien räjähtämästä omien siviiiliensä keskellä? Eiikö hänelle pitäisi sen sijaan hävettävää olla se, että Hamas sijoittaa raketit rikollisesti siviilien sekaan siviiliuhreja saadakseen, eikä sitten ota vastuuta siitä, että omat räjähteet rikkovat talon murusiksi?

Toimittajan ammattitaitoon kuuluisi sen ymmärtäminen, että jihadisteilla on kaksi syytä suostua pidempään tulitaukoon. Toinen on, että ammuttava loppuu ja toinen on sen tajuaminen, että tämä tie ei johda Israelin tuhoutumiseen. Kolmas mahdollisuus asetetun ehdon mukaan tulitaukoon on se, että Israel suostuisi itsemurhaan antamalla jihadisteille oikeuden vapaaseen aseistautumiseen ja liikkumiseen aseineen Israelissa. Tämä ilmaistaan tietenkin muodossa: "Israelin on lopetettava Gazan saarto." Kuorrutus on silloin parempi, vaikka tarkoitus ja tulos on sama.”

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-12887227593...

Nyt se taas alkoi. Mikä? Vääristely. Tällä kertaa savupatsas kertoi, israel osui joko suureen rakettipajaan tai rakettivarastoon. Videosta ei nähnyt jälkiräjähdysten määrää.

Israel ei neuvottele. Höpsistä. Israel ei neuvottele, koska Hamas asetti neuvottelulle ennakkoehdon, johon Israel ei voi suostua ennenkuin rakettitulitus ja rakettiterrori on kokonaan loppunut.

Israel ei voi avata rajoja terroristien vapaalle kululle ja vapaalle asestautumiselle. Ilman tämän lupaamista taas Hamas ei neuvottele.

http://yle.fi/uutiset/israel_tulitauon_jatkosta_ei...

Tero Kaski: Paljon on edistytty, kun BBC:kin tunnustaa monien kuvien olevan näyteltyjä. Heidän toimittaja jäi aikanaan kiinni tökerösti tehdystä kuvamanipulaatiosta.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...

The ironic truth in far too many UN schools in Gaza.

Condemn Hamas terror. Stand up for Israel. Sign the petition at

http://www.theisraelproject.org/support-israel/

Tero Kaski: Hienoa luettavaa suunnanmuutoksesta. Tämä uutistoimisto ennen jakoi kaikenlaista israelinvastaista materialia. Nyt toimittaja sai potkut kun oli sulkenut silmänsä ihmiskilpien käytöltä.

https://www.facebook.com/RepeaceUK/photos/a.346524...

Ylen tiedostuslinjasta koskien Israelin valtiota

Ylen toimittajien linja on ollut Israel vastainen vuosikausia. Gazan ja Israelin välinen uutisointi alkaa aina sanoilla, "Israel iski jälleen” josta on tullut hokema jota toistetaan jatkuvasti aina kun aloitetaan uutisointi Israelin vastaiskusta Gazaan. Uutisen lopussa saatetaan sanoa (ei kuitenkaan aina) lyhyesti, että myös Gazasta ammuttiin raketteja Israelin puolelle. Hamasin toimista uutisoidaan hyvin lyhyesti eikä kerrota tarkemmin siitä että kohteessa johon Israel iski oli varastoitu myös aseita ja ammuksia ja kuinka ne on sijoitettu tarkoitukselle siviilien keskellä. Hamas ei välitä siviiliväestönsä kohtalosta vaan omasta asiastaan johon sisältyy kuolettavien ja suurta tuhoa aiheuttavien rakettien ampuminen Israelin siviiliväestön keskuuteen sekä uusien hyökkäystunnelien rakentaminen Gazasta Israelin puolelle.

MTV 3 -uutisointi on ollut mielestäni tasapuolisempaa, eikä Israelia ole aina syyllistetty, vaan on kerrottu tarkemmin mitä tapahtui ennen kuin Israel teki vastaiskun Gazaan. Ylen toimittajat ovat tehneet vuosi toisensa jälkeen Israel vastaisisi raportteja. Hannu Reime on erikoistunut Israelin vastaisiin kannanottoihin jo useamman vuoden aikana.

Yksi ainoa Israelin puolestapuhuja Ylen kanavilla viimeisen Israelin ja Gazan konfihltin aikana oli A-Studion lähetyksessä haastateltu Israelin Suurlähettiläs, Dan Ashbel. Hän kertoa totuuden mukaisesti miten Hamasin ja Israelin välinen- konfilhti on alkanut. Kuinka Gazan luovuttamisen jälkeen (v. 2005) alkoi välittömästi Hamasin toimesta rakettien ampuminen Israelin siviiliväestön keskuuteen.

Lisäksi ennen Gazan luovattamista ja ennen ns., turvamuurin rakentamista, Israelissa tapahtui usean vuoden aikana kymmenittäin eripuolille Israelia suunnattuja itsemurhaiskuja, busseissa ym., joissa kuoli vuosittain satoja Israelin kansalaisia, joista suurin osa oli siviilejä.

Israelilla on oikeus puolustaa oman maansa kansalaisia ja asuttaa omaa maataan myös länsirannalle, jossa Israelilaiset yritykset tarjoavat työtä siellä asuville arabeille (palestiinalaisille). Israelin ei pidä luovuttaa Länsirannan aluetta koskaan palestiinalaisille, sillä se olisi kuolonisku koko Israelin valtiolle.

6.8.2014 Lapinlahdella pastori Teuvo Tikkanen

https://www.facebook.com/marjattajailkka

Käyttäjän EijaNiskanen kuva
Eija Niskanen

Ex-Irgun puolustaa gazalaisia. "Terveisiä Israelin valtiolle eläkkeellä olevalta terroristilta"
http://972mag.com/a-letter-to-the-israeli-governme...

Toimituksen poiminnat